Göteborgs Fastighetsförvaltarförening (G3F) är en ideell förening med säte i Göteborg. Föreningen har varit verksam sedan 1993 och har till uppdrag främja utveckling av teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Föreningens medlemmar skall sprida kunskap om nyheter inom fastighetsförvaltning samt om lagar och förordningar som är av betydelse i yrket.

Till medlemmar i föreningen antas förvaltare, tekniker, ekonomer och arkitekter vilka genom sin kunskap och erfarenhet anses kunna gagna föreningens syfte.

Föreningen har cirka 144 aktiva medlemmar som är verksamma i hela västra Sverige.

Styrelse

Hedersordförande
Bengt Jildmalm
bengt.jildmalm@primar.se

Ledamot, sekreterare
Johan Söderqvist
johan.soderqvist@mexl.se

Ledamot, kassör
Kristoffer Beiring
kristoffer.beiring@prefixforvaltning.se

Suppleant
Ingemo Ilander
ingemo.ilander@fastighetsakademin.se

Ordförande
Daniel Holmén
daniel.holmen@elofhansson.com

Ledamot, v sekreterare
Niklas Berntsson
niklas@rekoprojekt.se

Ledamot
Ann-Charlotte Scotting
ann-charlott.scotting@ernstrosen.se

Suppleant, v klubbmästare
Peter Standerman
peter@stranderman.se

Ledamot, v ordförande
Mats Arnkil
mats.arnkil@newsec.se

Ledamot, klubbmästare
Åsa Winstedt
asa@winstedtconsulting.se

Suppleant
Donia Aslanzadeh
Donia@robertdicksons.se

Suppleant
Ida Nathanaelsson
idna@liljewall.se