Bli Medlem

Ansökan om medlemskap i föreningen skall ske skriftligen till styrelsen och åtföljas av en meritförteckning samt tillstyrkas av minst två medlemmar. Medlemsavgiften är 500 kronor per år.

G3F medlemsansökan

Ladda ner medlemsansökan ovan, skriv ut och fyll i och skicka till följande adress:

Göteborgs Fastighetsförvaltarförening
℅ Daniel Holmén
Kustgatan 12
41455 Göteborg

…eller maila det inscannade dokumentet till daniel.holmen@elofhansson.com
Eventuellt utträde ur föreningen skall meddelas till samma ovanstående e-post.