Göteborgs Fastighetsförvaltarförening

Främjar utveckling inom fastighetsbranschen samt värnar om medlemmarnas intressen.

Göteborgs fastighetsförvaltarförening inbjuder till årsstämma!

 

Onsdag den 20 mars 2024 hos Fastighetsakademin.

 

PROGRAM

16.30 Samling
17.00 Årsstämma G3F
17.30 Föreläsning/information (fastighetsnära avfallshantering)
18.00 Förvaltarmingel

Anmälan sker till G3F:s ordförande Daniel Holmén, per e-post, daniel.holmen@elofhansson.com senast måndag den 18 mars

Kuvertavgift 0 kr. Då anmälan gjorts och deltagande uteblir debiteras en avgift på 300 kr/pers. (Meddela om du har matallergi i anmälan)

Om G3F

G3F grundades 1992 och har till uppdrag att främja utveckling inom fastighetsbranschen samt värna om medlemmarnas intressen.

Vill du bli medlem?

Ansökan om medlemskap i föreningen skall ske skriftligen till styrelsen och åtföljas av en meritförteckning samt tillstyrkas av minst en medlem. Medlemsavgiften är 500 kronor per år.