Göteborgs Fastighetsförvaltarförening

Främjar utveckling inom fastighetsbranschen samt värnar om medlemmarnas intressen.

Om G3F

G3F grundades 1992 och har till uppdrag att främja utveckling inom fastighetsbranschen samt värna om medlemmarnas intressen.

Vill du bli medlem?

Ansökan om medlemskap i föreningen skall ske skriftligen till styrelsen och åtföljas av en meritförteckning samt tillstyrkas av minst en medlem. Medlemsavgiften är 500 kronor per år.