Göteborgs Fastighetsförvaltarförening

Främjar utveckling inom fastighetsbranschen samt värnar om medlemmarnas intressen.

Årsstämma 4 april 2023 hos Fastighets Akademin

Årsstämma 4 april 2023 hos Fastighets Akademin

Göteborgs Fastighetsförvaltarförening inbjuder till årsstämma PROGRAM 16.30 Samling17.00 Årsstämma G3F17.30 Föreläsning/information Fastighetsmarknaden nationellt och i GöteborgHur ser fastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Hur är det med hyresnivåerna...

Om G3F

G3F grundades 1992 och har till uppdrag att främja utveckling inom fastighetsbranschen samt värna om medlemmarnas intressen.

Vill du bli medlem?

Ansökan om medlemskap i föreningen skall ske skriftligen till styrelsen och åtföljas av en meritförteckning samt tillstyrkas av minst en medlem. Medlemsavgiften är 500 kronor per år.