Göteborgs Fastighetsförvaltarförening

Främjar utveckling inom fastighetsbranschen samt värnar om medlemmarnas intressen.

Medlemsmöte 10 maj 2023

Stort tack till Kristoffer Beiring på Prefix Förvaltning för att du arrangera senaste medlemsmötet ’Crime Walk’ i Haga. En solig eftermiddag i maj där flera av våra medlemmar i föreningen fick lära sig mer om Göteborgs kriminalhistoria och beundra vackra fastigheter i Haga.

Om G3F

G3F grundades 1992 och har till uppdrag att främja utveckling inom fastighetsbranschen samt värna om medlemmarnas intressen.

Vill du bli medlem?

Ansökan om medlemskap i föreningen skall ske skriftligen till styrelsen och åtföljas av en meritförteckning samt tillstyrkas av minst en medlem. Medlemsavgiften är 500 kronor per år.