• Göteborgs Fastighetsförvaltarförening (G3F) är en ideell förening med säte i Göteborg.

  • G3F främjar utveckling inom fastighetsbranschen samt värnar om medlemmarnas intressen. Ladda ner medlemsansökan direkt!

Göteborgs Fastighetsförvaltarförening

Vandring med besök i ”Göteborgs undre värld” torsdagen den 14 november klockan 16.00

G3F´s medlemmar inbjuds till ett besök i  Göteborgs undre värd! (OBS, anmälan krävs) Vandring med besök i ”Göteborgs undre värld” – de underjordiska delar av Göteborgs befästningar som finns kvar. Från grundandet år 1621 till 1800-talet var Göteborg innanför Vallgraven en av Europas bäst befästa städer. Murar, skyddsrum och förrådsutrymmen för soldaterna präglade hela staden. […]