Medlemsmöte: Invigning av Flatås Park, Nymilsgatan 20-30, onsdagen den 17 maj 2018 kl 1100

Publicerad 5 april 2018
Medlemsmöte: Invigning av Flatås Park, Nymilsgatan 20-30, onsdagen den 17 maj 2018 kl 1100

Till medlemmarna i G3F

Robert Dicksons Stiftelse, Skanska och Liljewall
inbjuder i samarbete med G3F till Invigning av Flatås Park, Nymilsgatan 20-30. En lättare lunch serveras i samband med invigningen.

Onsdagen den 17 maj 2018 kl 1100

Se bifogad fil för program! Invigning_FlatåsPark

OSA: Senast den 3 maj till Mikael Jansson, mikael@robertdicksons.se