Göteborgs Fastighetsförvaltarförening (G3F) är en ideell förening med säte i Göteborg. Föreningen har varit verksam sedan 1993 och har till uppdrag främja utveckling av teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Föreningens medlemmar skall sprida kunskap om nyheter inom fastighetsförvaltning samt om lagar och förordningar som är av betydelse i yrket.

Till medlemmar i föreningen antas förvaltare, tekniker, ekonomer och arkitekter vilka genom sin kunskap och erfarenhet anses kunna gagna föreningens syfte.

Föreningen har cirka 144 aktiva medlemmar som är verksamma i hela västra Sverige.

Styrelse

Hedersordförande

Bengt Jildmalm

bengt.jildmalm@primar.se

Ordförande

Daniel Holmén

daniel.holmen@elofhansson.com

Ledamot, v ordförande

Mats Arnkil

Mats Arnkil@HSB.se

Ledamot, sekreterare

Johan Söderqvist

johan.soderqvist@privatbostader.se

Ledamot, v sekreterare

Ida Nathanaelsson

idna@liljewall.se

Ledamot, klubbmästare

Åsa Winstedt

asa@winstedtconsulting.se

Ledamot, kassör

Kristoffer Beiring

kristofferbeiring@gmail.com

Ledamot

Ann-Charlotte Scotting

ann-charlott.scotting@ernstrosen.se

Ledamot

Donia Aslanzadeh

Donia@robertdicksons.se

Suppleant

Ingemo Ilander

ingemo.ilander@fastighetsakademin.se

Suppleant, v klubbmästare

Niklas Berntsson

Niklasa@rekoprojekt.se

Suppleant

Christina Wilhelmsson

Christina.wihlelmsson@gardstensbostader.se