Göteborgs Fastighetsförvaltarförening inbjuder till årsstämma

PROGRAM

16.30 Samling
17.00 Årsstämma G3F
17.30 Föreläsning/information

Fastighetsmarknaden nationellt och i Göteborg
Hur ser fastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Hur är det med hyresnivåerna och vakanserna? Vilka stora affärer kommer att kunna göras på en marknad som under en tid har stått rätt still?

Erik Norrman, affärschef transaktioner, Svefa kommer att ge oss ett de aktuella läget inom Fastighetsmarknaden

18.00 Förvaltarmingel

Anmälan sker till G3F:s ordförande Daniel Holmén, per e-post, daniel.holmen@elofhansson.com senast söndagen den 2 april. Kuvertavgift 0 kr. Då anmälan gjorts och deltagande uteblir debiteras en avgift på 300 kr/pers. (Meddela om du har matallergi i anmälan)