Kallelse till 2018 års föreningsstämma i G3F, onsdagen den 21 mars 2018 kl 1630

Publicerad 16 februari 2018
Kallelse till 2018 års föreningsstämma i G3F, onsdagen den 21 mars 2018 kl 1630

Till medlemmarna i G3F

Kallelse till 2018 års föreningsstämma i G3F, onsdagen den 21 mars 2018 kl 1630

I år har vi fått förmånen att komma till Älvrummet på Lindholmen för att få information om den pågående stadsutvecklingen i Göteborg.
Här kommer vi få en helhetsbild av det som planeras och det som redan är klart i området som kallas för Älvstaden. Missa inte detta!

Läs mer på http://www.alvrummet.se

Kallelse/dagordning samt motion bifogas nedan.

G3F årsstämma 2018 Älvrummet kallelse

motion g3f logotype 2018