• Göteborgs Fastighetsförvaltarförening (G3F) är en ideell förening med säte i Göteborg.

  • G3F främjar utveckling inom fastighetsbranschen samt värnar om medlemmarnas intressen. Ladda ner medlemsansökan direkt!

Göteborgs Fastighetsförvaltarförening

Invigning nya punkthus Flatås Park 19 juni 2019

Invigning nya punkthus Flatås Park 19 juni 2019

Robert Dicksons Stiftelse och Skanska inbjuder föreningens medlemmar till invigningen av punkthus om 75 lägenheter i Flatås Park 19 juni kl kl 1230. Mer info i pdf: Invigning_Punkthus_FlatåsPark 19 juni Välkomna! Styrelsen G3F