• Göteborgs Fastighetsförvaltarförening (G3F) är en ideell förening med säte i Göteborg.

  • G3F främjar utveckling inom fastighetsbranschen samt värnar om medlemmarnas intressen. Ladda ner medlemsansökan direkt!

Göteborgs Fastighetsförvaltarförening

Höstkonferens på Säröhus, 17-18 oktober 2019

Höstkonferens på Säröhus, 17-18 oktober 2019

Varmt välkomna till 2019 års höstkonferens på Säröhus, 17-19 oktober! Programpunkterna är extra spännande i år -med många aktuella frågor, såsom digitalisering av fastigheter, risker med elbilsladdning och solpaneler i fastigheter, elnätens kapacitet, cityhandelns framtid, taxehöjningar av tomträtter, läget på bostadsmarknaden etc. Tänk på att anmäla er tidigt eftersom platserna är begränsade och tidigare års […]